МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 2013

Международните стандарти за оценяване, издадени от Съвета за международни стандарти за оценяване /IVSC/влизат в сила от 1 януари, 2014.

Comments are closed.